Download
Karsten Jensens registrering af danske udlandsforsendelser 1851-1906 / Karsten Jensen's recording of Danish stamp franked mail to and from foreign destinations 1851-1906
dkbreve14.pdf - 9 MB