“The bargain corner” lists a number of rare stamps with smaller or larger defects and they are therefore priced very low compared to the catalogue value.

Remember: minimum order 40 euro!

“Fundgruben” er en liste med sjældne mærker med større eller mindre defekter. Grundet kvalitetsanmærkningerne tilbydes mærkerne til meget lave priser i forhold til katalogpriserne.

Husk: minimumsprisen for en enkelt bestilling er 300 kr.

Sort: